Ako nakupovať?

Po vstupe na stránku e-shopu si kupujúci prehliada produkty, stránky e-shopu poskytujú stručný popis produktu a uvádzajú ich cenu. Kliknutím na konkrétny produkt alebo službu sa mu zobrazí detail produktu.  Kupujúci pred vložením produktu do košíka vyberie požadovanú veľkosť, požadovanú farbu, počet kusov a iné a klikne na „Pridať do košíka“.

Po ukončení nákupu kupujúci prechádza k vyplneniu objednávky kliknutím na „Zobraziť košík“ a následne „Skontrolovať a objednať“. Pre dokončenie objednávky je kupujúci povinný vyplniť fakturačné údaje a vybrať požadovaný spôsob dodania produktu a požadovaný spôsob platby.

Objednávka sa stáva záväznou po kompletnom vyplnení objednávkového formuláru a kliknutí na „Objednať  s povinnosťou platby“.

Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci notifikačný email, t.j. potvrdenie o doručení objednávky a do jedného pracovného dňa bude kontaktovaný e-mailom za účelom potvrdenia objednávky a obdrží faktúru k úhrade.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov a je viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru vrátane prepravných nákladov podľa VOP.